Có vẻ như sau khi buff quá tay một vài hero, Ice frog quyết định dùng bản DOTA 2 7.07d này chỉ để nerf những hero đang quá mạnh.

– Alchemist: Damage của Unstable Concoction tăng từ 150/220/290/360 lên 160/240/320/400

– Bane: Thời lượng của Enfeeble giảm từ 20 xuống 14/16/18/20

– Bane: Damage của Brain Sap điều chỉnh từ 90/160/230/300 thành 75/150/225/300

 Một điều chỉnh hợp lí dành cho Bane khi hero này quá mạnh ở level 1.

Một điều chỉnh hợp lí dành cho Bane khi hero này quá mạnh ở level 1.

– Brewmaster: Drunken Haze cooldown tăng từ 8/7/6/5 lên 11/9/7/5

– Broodmother: Spiders vision giảm từ 1100/800 xuống 700/700

– Chen: Base damage tăng 5

– Chen: Movement speed tăng từ 300 lên 310

– Dazzle: Level 10 Talent từ +175 Health thành +200

-Dazzle: Level 10 Talent từ +60 Damage thành +75

 Dazzle có lẽ đang bị thất sủng và Icefrog đã buff hero này mạnh lên một chút.

Dazzle có lẽ đang bị thất sủng và Icefrog đã buff hero này mạnh lên một chút.

– Earth Spirit: Boulder Smash stun duration từ 0.75/1.25/1.75/2.25 còn 0.5/1.0/1.5/2.0

– Enigma: Base strength tăng từ 17 lên 19

– Enigma: Eidolons movement speed tăng từ 280/300/320/340 lên 280/310/340/370

– Medusa: Strength gain giảm từ 1.5 xuống 1.3

– Medusa: Movement speed giảm từ 285 xuống 275

– Medusa: Level 10 Talent giảm từ +25 Damage xuống +20

 Medusa bị nerf kha khá sức mạnh đầu trận.

Medusa bị nerf kha khá sức mạnh đầu trận.

– Morphling: Attribute Shift không thể active nếu đang bị stun (vẫn có tác dụng nếu trước đó đã active)

– Morphling: Waveform damage giảm từ 100/175/250/325 xuống 75/150/225/300

– Morphling: Level 15 Talent Waveform Attacks Targets thành +15s Morph Duration

– Morphling: Level 20 Talent +15s Morph Duration thành Waveform Attacks Targets

 Carry hot nhất thời gian gần đây đã bị nerf.

Carry hot nhất thời gian gần đây đã bị nerf.

– Nightstalker: Hunter in the Night attack speed điều chỉnh từ 45/60/75/90 thành 30/50/70/90

– Omniknight: Purification cast range giảm từ 575 xuống 450

– Omniknight: Level 20 Talent +4 Mana Regen thành +3

– Omniknight: Guardian Angel cooldown điều chỉnh từ 160s thành 180/170/160

– Pudge: Meat Hook manacost tăng từ 110/120/130/140 lên 140

– Razor: Static Link cooldown điều chỉnh từ 32/30/28/26 lên 40/35/30/25

– Sand King: Burrowstrike damage giảm từ 100/160/220/280 xuống 85/150/215/280

– Shadow Demon: Level 10 Talent thay đổi từ +10 Strength thành Soul Catcher tạo ra Illusion khi hero đó chết

– Storm Spirit: Ball Lightning AoE điều chỉnh từ 125/200/275 thành 200

– Storm Spirit: Level 10 Talent giảm từ +2.0 Mana Regen xuống 1.75

– Tinker: Laser cooldown tăng từ 14 lên 20/18/16/14

– Tiny: Grow attack speed reduction tăng từ 20/30/40 lên 20/35/50

 Tiny được sửa lại skill quá mạnh và liên tục bị nerf.

Tiny được sửa lại skill quá mạnh và liên tục bị nerf.

– Winter Wyvern: Cold Embrace base heal giảm từ 15 xuống 10

– Winter Wyvern: Arctic Burn damage giảm từ 7.5/8/8.5/9% xuống 6/7/8/9%

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here